Przetargi

22 stycznia 2019

Hurtowa dostawa oleju napędowego w okresie 2019-2020

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim S.A., ul. Budowlanych 2 21-300 Radzyń Podlaski ogłasza przetarg w przedmiocie:

 

„Hurtowa dostawa oleju napędowego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim S.A. w okresie od 31.03.2019 do 31.03.2020 roku.”

11 października 2018

Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza PKS w Radzyniu Podlaskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzyniu Podlaskim przy ul. Budowlanych 2 zaprasza do składania ofert na:

 

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PKS w Radzyniu Podlaskim Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkowo-finansową, jak też wynik finansowy Spółki

19 stycznia 2018

Hurtowa dostawa oleju napędowego w okresie 2018-2019 - zmiany SIWZ

Informujemy iż na podstawie art.38 ust. 4 prawa zamówień publicznych Zamawiający dokonał zmian treści punkt 3.3 SIWZ oraz w umowie §1 punkt 1 i §3 punkt 1. Dodano załącznik nr 5 natomiast umowa stanowi załącznik nr 6. Wykreśleniu uległy w rozdziale 9 punkty 2.4 i 2.5 zaś punkt 2.4 ma nowe brzmienie. Zmiana w rozdziale 9 punkt 6 lit.c.

04 stycznia 2018

Hurtowa dostawa oleju napędowego w okresie 2018-2019 - pytanie oferenta

Pytanie do PKS w Radzyniu Podalski S.A. dotyczące przetargu na hurtową dostawę oleju napędowego w okresie od 22.02.2018 do 30.03.2019.

Wyświetlono pozycje od 1 do 10 z 19
© 2016  |  PKS w Radzyniu Podlaskim S.A.
Projekt i realizacja MYKK