Przetargi

11 października 2018

Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza PKS w Radzyniu Podlaskim Spółka Akcyjna z siedzibą w Radzyniu Podlaskim przy ul. Budowlanych 2 zaprasza do składania ofert na:

 

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PKS w Radzyniu Podlaskim Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkowo-finansową, jak też wynik finansowy Spółki

© 2016  |  PKS w Radzyniu Podlaskim S.A.
Projekt i realizacja MYKK