Przetargi

31 października 2017

Badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok - wynik postępowania ofertowego

W nawiązaniu do zapytania ofertowego n.t. "Przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego PKS w Radzyniu Podlaski S.A. za okres 01.01.2017 do 31.12.2017" Zarząd Spółki informuje, iż złożone zostały 2 oferty na w/w badanie sprawozdania.

18 października 2017

Hurtowa dostawa oleju napędowego arctic - drugi przetarg

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim S.A. ogłasza drugi przetarg nieograniczony.

04 października 2017

Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza PKS zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PKS w Radzyniu Podlaskim Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkowo-finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

29 września 2017

Hurtowa dostawa oleju napędowego arctic - pytania oferenta

Pytania do PKS w Radzyniu Podalski S.A. dotyczące przetargu na hurtową dostawę oleju napędowego, otrzymane w dniu 28.09.2017.

14 września 2017

Hurtowa dostawa oleju napędowego arctic

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim S.A. ogłasza przetarg nieograniczony.

27 lutego 2017

Hurtowa dostawa paliw płynnych dla PKS Radzyń Podlaski S.A.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim S.A. ogłasza przetarg nieograniczony.

© 2016  |  PKS w Radzyniu Podlaskim S.A.
Projekt i realizacja MYKK