Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w
Radzyniu Podlaskim S.A.

Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansow.

Rada Nadzorcza PKS w Radzyniu Podlaskim S.A. z siedzibą w Radzyniu Podlaskim przy ul. Budowlanych 2 zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PKS w Radzyniu Podlaskim S.A. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkowo-finansową, jak też wynik finansowy Spółki.


  Sprawozdanie finansowe - treść ogłoszenia   1.228 MB
  Sprawozdanie finansowe - wybór najkorzystniejszej oferty   560.591 kB


Dokument utworzony: 2016-09-22 09:53:52
Przez: Piotr Fechner
Ostatnio zmodyfikowany: 2016-11-04 09:57:03
Przez: Piotr Fechner
 
Wyświetl: Zobacz rejestr zmian
Ilość wyświetleń: 3105
Projekt i realizacja VEGA.NET.PL
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim Spółka Akcyjna
21-300 Radzyń Podlaski | ul. Budowlanych 2 | tel. 83 / 352 92 61 | fax. 83 / 352 92 64
Internet: www.pks-radzyn.pl | Email: pks@pks-radzyn.pl